Phòng Online cô Kiều Oanh

Lưu ý Giáo viên và học viên trước khi vào phòng học
1. Kiểm tra sóng wifi nếu kết nối không dây

Sóng khỏe: Sóng yếu: Không có sóng: 

Mạng yếu tiếng nói sẽ bị chập chờn, ngắt quãng. Ko bật webcam nếu sóng yếu

2. Tắt hết ứng dụng, trình duyệt trước khi vào phòng, mở duy nhất trang tiengtrungonline.com

Name: Tên học viên
Pass: 123456
[bigbluebutton token=z920]