Phòng Meet Gv Bảo Oanh

Học viên vào phòng học tại đây

Giáo viên đăng nhập bằng Email baooanh@tiengtrungonline.com trên thanh menu
Ở nước ngoài có thể vào phòng học qua điện thoại, hãy quay số +1 347-590-4658 rồi nhập mã PIN này: 449 455 554# ( chỉ nghe ko có video)
Để xem thêm số điện thoại các quốc gia khác hãy nhấp vào liên kết này: