Phòng học giáo viên Thẩm Xung

Lưu ý Giáo viên và học viên trước khi vào phòng học
1. Kiểm tra sóng wifi nếu kết nối không dây

Sóng khỏe: Sóng yếu: Không có sóng: 

Mạng yếu tiếng nói sẽ bị chập chờn, ngắt quãng. Ko bật webcam nếu sóng yếu

2. Tắt hết ứng dụng, trình duyệt trước khi vào phòng, mở duy nhất trang tiengtrungonline.com

Học viên đăng nhập bằng thông tin sau:

Name: Tên học viên
Pass: 123456